NEJ pro Česko


Chceme být jednou ze stran, která nehodlá kritizovat, ale především nabídnout smysluplná řešení a projekty, které povedou ke zlepšení života v naši krásné zemi a k jejímu dalšímu rozvoji. V jednotlivých městech, obcích a krajích chceme podporovat skvělé a smysluplné projekty.

Prostě chceme, aby se v naší zemi DOBŘE ŽILO.

Budeme usilovat o to, aby byla Česká republika bezpečná a klidná země. Je pro nás nesmírně důležité, aby se občané cítili v bezpečí. Proto budeme podporovat aktivity a projekty vedoucí k vyšší bezpečnosti.

Budeme podporovat projekty zvyšující bezpečí obyvatel v České republice.
Budeme podporovat policii, hasiče, záchranáře, armádu a další bezpečnostní složky.

Budeme pomáhat zvyšovat bezpečnost dopravy v jednotlivých krajích.

Dopravu vnímáme jako velmi důležitou součást našeho každodenního života. V posledních letech došlo v České republice ke zvýšení intenzity dopravy a s tím souvisejících problémech.

Budeme pomáhat získávat větší finanční prostředky pro opravu cest a chodníků v jednotlivých městech a obcích jednotlivých krajů.
Budeme prosazovat rychlejší opravu poničených cest, zejména těch hlavních tahů.

Budeme usilovat o výrazné zrychlení výstavby dopravní infrastruktury.
Kultura je důležitá pro každé město a každou obec. Proto budeme usilovat o pestrou nabídku kulturních akcí pro všechny věkové kategorie v jednotlivých regionech České republiky.

Budeme usilovat o větší finanční granty pro kvalitní kulturu v regionech.

Budeme podporovat maximální a systematickou podporu činnosti vybraných kulturních organizací.

Každý z nás rád relaxuje a odpočívá. Proto budeme usilovat o to, aby i nadále vznikala místa pro odpočinek obyvatel jednotlivých města a obcí. Dostatečný počet míst vnímáme jako jednu z priorit.

Budeme podporovat zajímavé projekty a aktivity pro smysluplné využití volného času pro rodiny s dětmi.
Budeme podporovat rozšíření odpočinkových zón v jednotlivých městech a obcích jednotlivých krajů
Budeme podporovat zkvalitnění infrastruktury na vybraných turisticky zajímavých místech a v odpočinkových zonách.

Budeme podporovat provozovatele a správce atraktivit pro volný čas.
Česká republika má dlouhodobě blízko ke sportu. V jednotlivých městech a obcích žije mnoho milovníků různých druhů sportu. Proto i sport na všech úrovních bude pro nás prioritou. Rádi podpoříme skvělé sportovní projekty a samozřejmě sportovní spolky.

Budeme podporovat spravedlivý systému grantů pro sportovní spolky.

Budeme usilovat o zlepšení kvality současných a vznik nových cyklo, běžeckých a inline tras.

Budeme usilovat o modernizaci a vznik nových sportovních areálů.

Budeme usilovat o zlepšení financování zajímavých sportovních akcí a vznik nových.

Kvalitní vzdělání považujeme za základ. Je nesmírně důležité pro naše děti a mladou generaci. Proto budeme maximálně podporovat všechny vzdělávací instituce v České republice.

Budeme podporovat rozvoj MŠ a ZŠ v jednotlivých krajích.
Budeme usilovat o modernizaci učeben, tělocvičen, jídelen a pomůcek pro žáky.
Budeme podporovat profesní rozvoj pedagogů.
Budeme usilovat o maximální využití nových fondů EU pro zkvalitnění výuky na ZŠ.
Budeme usilovat o dostatečnou kapacitu pro nové děti.

Budeme podporovat rozvoj SŠ a VŠ a další zkvalitňování výuky na jednotlivých školách.
Budeme podporovat zvyšování technického zázemí na SŠ a VŠ.
Budeme podporovat realizaci mezinárodních projektů na SŠ a VŠ.
Budeme podporovat profesní rozvoj pedagogů.

Budeme podporovat rozvoj základního uměleckého školství v jednotlivých krajích.
Budeme podporovat profesní rozvoj pedagogů.

Budeme podporovat rozvoj knihoven v jednotlivých krajích.
Budeme podporovat vytvoření nového zázemí pro regionální knihovny, které tuto pomoc potřebují.
Budeme podporovat profesní rozvoj knihovníků.

Budeme podporovat profesní a odborné vzdělávání dospělých.

Budeme podporovat vzdělávání seniorů.
Kvalitní a dostupná zdravotní péče by měla být standardem v každé zemi. Proto také hnutí NEJ bude usilovat o co nejkvalitnější zdravotní péči pro všechny občany České republiky.

Budeme usilovat o dostupnější lékařskou péči v oborech, kde je nabídka nedostatečná, například zubní lékaře.

Budeme podporovat zvyšování kvality lékařské péče v jednotlivých krajích.

Budeme podporovat aktivity podporující zdravější životní styl.

Žít v čisté zemi je jednou z našich priorit. Proto budeme usilovat o zlepšování kvality životního prostředí v České republice a budeme v maximální míře podporovat ty, kterým záleží na čist zemi.

Zavedení motivačního slevového systému pro občany.

Budeme podporovat a pomáhat při přechodu na čistější zdroje vytápění.
Budeme podporovat a pomáhat při přechodu na čištější zdroje energie.
Budeme podporovat čistější vody v České republice.
Vážíme si činnosti mnoha dobrovolníků, kteří se věnují různým zájmovým činnostem pro dospělé, seniory i děti. Proto se budeme snažit podporovat činnost spolků v České republice v maximální možné míře.

Budeme podporovat zajímavé projekty místních církví, které podporují rozvoj křesťanských hodnot.

Budeme podporovat zajímavé projekty místních neziskových organizací, které pomáhají dětem, mládeži, rodinám s dětmi nebo například seniorům žít lepší a smysluplnější život.

Zdravé a fungující firmy jsou jedním ze základů každé země. Díky nim mají mnozí lidé práci a mohou tak žít daleko spokojeněji. Proto podpora firem v České republice pro nás bude jednou z hlavních priorit.

Budeme ve větší míře podporovat firmy v České republice.

Budeme realizovat workshopy podnikatelů s představiteli měst, obcí, regionů a kraje.

Budeme usilovat o snížení zbytečné byrokracie.

Budeme podporovat realizaci nových nápadů a vznik nových firem se zajímavým potenciálem.

Budeme usilovat o možnost flexibilních pracovních úvazků pro ty, kteří chtějí...
Často se říká, že v mladých lidech je budoucnost. Samozřejmě je to pravda. Proto vnímáme, že podpora mladých lidí v ČR je nesmírně důležitá a často se na ní zapomíná. Podpora mladých lidí bude samozřejmostí!

Budeme podporovat aktivity podporující osobní rozvoj dětí a mladé lidi.
Budeme podporovat volnočasové aktivity pro děti a mladé.

Vytvoříme grantový program pro dlouhodobou podporu rozvoje nadaných dětí a mladých lidí.

Budeme podporovat rozvoj DDM v jednotlivých krajích.

Budeme usilovat o vznik startovacích bytů pro mladé.

Budeme usilovat o dostupnější vymměné pobyty v zahraničí a stipendia pro snadnější studium u nás i v zahraničí u vybraných oborů.

Budeme podporovat stáže mladých lidí ve firmách u nás i v zahraničí.

Správně fungující rodina je základem každé společnosti. Pro Českou republiku jsou zdravé rodiny velmi důležité. Proto budeme rodiny v České republice i nadále maximálně podporovat.

Budeme podporovat volnočasové projekty pro rodiny s dětmi.

Budeme podporovat finanční podporu rodin s dětmi a finanční úlevy pro vícečlenné rodiny.
Aktivní senioři jsou velkým bohatstvím každé země. Vážíme si jejich práce a proto se je budeme snažit maximálně podporovat všemi dostupnými prostředky.

Více finannčních prostředků pro setkávání seniorů a jejich aktivity.

Budeme podporovat pravidelný růst důchodů.

Hnutí NEJ chce nadále přispívat ke zlepšování kvality života v České republice. Proto se budeme snažit přizpůsobovat pomoc a podporu jednotlivým skupinám obyvatel s ohledem na jejich aktuální potřeby a vývoji ve společnosti.

Budeme usilovat o další rozvoj města a obcí jednotlivých krajů.

Budeme usilovat o zlepšování přístupu úředníků k občanům.

Budeme usilovat o to, aby byla otevřenější města a obce v jednotlivých krajích.

Budeme usilova o více finančních prostředků pro jednotlivé kraje.

Budeme usilovat o jednodušší a přehlednější legislativu a rychlejší a spravedlivější soudnictví.

Budeme usilovat o možnost většího zapojení občanů do rozhodávní státu.

Budeme usilovat o výrazné snížení ceny energií.

PODPOŘTE NÁS


Pokud se Vám cíle našeho hnutí líbí, budeme rádi za Vaší podporu!

Finance

Pomozte nám s financováním našeho hnutí a naší činnosti

Marketing

Propagujte nás ve svém okolí a mezi svými přáteli

Zapojte se také

Staňte se naším spolupracovníkem nebo členem